MIKULÁŠ V RÉMĚ

MIKULÁŠSKÁ nadílka 5.12.2022 našim nejmenším…
„Dle úplně původních legend měl totiž Mikuláš porazit ďábla. S touto dvojicí chodí také anděl, který musí svou svatostí vyvážit zlo, které představuje čert“