O KLUBU

VKM RÉMA Rychnov n.Kn.
Volejbalový klub mládeže Réma Rychnov nad Kněžnou je zapsaný spolek, který se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží /v posledních letech hlavně na děvčata/ ve věku od 5 do 20 let. Hlavní náplní práce je sport a volejbal. Ve své činnosti VKM spolupracuje s ostatními spolky ve městě – Déčko, Sokol a VK Sport Rychnov. Roční rozpočet klubu se pohybuje okolo 400.000,-Kč /na cca 100 členů klubu /. Hlavním zdrojem příjmů jsou klubové příspěvky členů, příspěvek na činnost od města Rychnov nad Kněžnou, Národní sportovní agentury a granty Královéhradeckého kraje.
U zrodu klubu stáli pánové Zdeněk HANÍK starší a PaedDr. Zdeněk HANÍK ml., který v současnosti předsedá Českému volejbalovému svazu a stále je čestným členem klubu a Luděk RUPRICH, předseda VKM Réma. Počátky klubu jsou datovány do roku 1993, kdy se v měsíci říjnu sešla skupinka trenérů pod vedením Zdeňka Haníka ml.a Luboše Vašiny z České Třebové, kteří vymysleli plán systematické přípravy volejbalových talentů pro děti z několika měst – České Třebové, Rychnova, Chocně a Nymburka. Finančně tento projekt zpočátku zajišťovala firma Réma Nymburk a odtud je i současný název klubu Réma Rychnov. Do roku 1997 patřila Réma organizačně pod Sokol Rychnov a SKP Rychnov. V březnu 1997 se sešla ustavující schůze klubu VKM Réma ve složení: Zdeněk Haník st., PaedDr.Miroslav Richter, Eva Špringrová, Rudolf Špringr, Kateřina Voltová a Luděk Ruprich a založili občanské sdružení VKM Réma Rychnov n.Kn.. Registrace u MV proběhla 6.3.1997.