Příspěvky ČLENSKÉ 2019/20

                                         Příspěvky na volejbal ve VKM RÉMA Rychnov n.Kn.

 

 

Příspěvky do klubu  Číslo bankovního účtu: 1240948399/0800
Přípravka

 Chodící 1x týdně

1.300,- Kč    

Přípravka

Chodící 2x týdně

1.900,- Kč

Mladší žákyně  

1.900,- Kč

Starší žákyně Chodící 3x týdně

2.500,- Kč

Kadetky, juniorky  

2.500,- Kč

 

Variabilní symbol je datum narození hráčky: např. 05032008 (nar.5. 3. 2008).

 

Příspěvky se mohou platit též pololetně, vždy k 31. 10. a k 31. 1.

 

Na příspěvky do volejbalového oddílu je možné po vyžádání vystavit Potvrzení o zaplacení (zdravotní pojišťovny hradí příspěvek  na pohybové aktivity).

 

Pokud uplatňujete nárok na příspěvek na pohybové aktivity u VZP, zaplaťte, prosím příspěvky v hotovosti (obdržíte pokladní doklad). VZP Potvrzení o zaplacení neakceptuje, vyžaduje originální platební doklad (= pokladní doklad).

 

Na vybrané akce se přispívá poměrnou částkou (např. na ubytování a stravování na vícedenních turnajích, na soustředění, apod.).